Saygıdeğer Yıldızlılar,

Üniversitemizin amacı, öğrenmeyi öğrenen, temel kavramları anlayan, yorumlayan ve uygulayabilen, bilimsel düşünme alışkanlığı kazanmış araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez yapabilen ve eleştirel düşünebilen bilgi çağının insanını yetiştirmektir. Üniversitemiz, seçkin ve dinamik öğretim kadrosu ve başta mühendislik ile mimarlık olmak üzere fen, sosyal bilimler ve sanat alanlarında disiplinlerarası lisans ve lisansüstü akademik programları ile cazibe merkezi haline gelmiştir. Mezunlarımızın kalitesi, sanayi ve iş alanlarında tercih edilmeleri öğrenciler arasında Üniversitemizin de tercih edilme nedenlerinden birisidir. Bir üniversiteyi üniversite yapanın, öğretim üyelerinin yaptığı çalışmalar, laboratuarlarının çağdaşlığı ve mezunlarının ülkede kabul edilebilirliği gerçeğinden yola çıkıldığında YTÜ’nün tüm bu nitelikleri taşıdığı görülmektedir.
 
Üniversite yönetimi olarak öğrenci merkezli; öğrencinin bilgiyi alma ve kullanmasını sağlayacak öğretim stratejileri, yöntemleri ve tekniklerinin kullanılacağı; kültür, sanat, sağlık ve spor faaliyetlerinin genişletileceği; eğitim teknolojilerinin tüm olanaklarından yararlanılacağı; öğrenciler için uygun barınma, çalışma ve dinlenme mekânlarının sağlanacağı; çağın bilim ve teknoloji politikalarına uygun yeni programların açılmasının teşvik edileceği; yurt içi ve yurtdışındaki üniversiteler ile iş birliği olanaklarının en üst düzeye çıkarılacağı bir EĞİTİM-ÖĞRETİM anlayışı hedefliyoruz.

 

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu