Senato

Senato

Senato, üniversitenin akademik konularda en üst karar organıdır. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve konservatuar müdürleri, her fakülteden fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile meslek yüksekokulları müdürlerinin kendi aralarından seçeceği en fazla üç müdürden oluşur. Genel sekreter oy hakkı olmaksızın senato toplantılarına katılır ve raportörlük yapar. Üniversite öğrenci temsilcisi oy hakkı olmaksızın akademik yükselme ve atama konuları dışındaki toplantılara katılabilir. Senato, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere, rektörün çağrısı üzerine toplanır.

 

Senatonun görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Üniversite konseyi bulunmayan üniversitelerde üniversitenin stratejik planını karara bağlamak,

b) Bu Kanun hükümlerine göre üniversitenin yönetmeliklerini çıkarmak,

c) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, araştırma enstitüsü ve konservatuar kurulması teklif edilmesine karar vermek,

ç) Üniversite bünyesinde meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi, bölüm, anabilim ve anasanat dalı ile bilim dalı ve sanat dalı kurulmasını karara bağlamak,

d) Üniversite bünyesindeki yükseköğretim birimlerinin öğretim programlarını karara bağlamak,

e) Üniversitenin akademik takvimini karara bağlamak,

f) Üniversitenin akademik yükseltmelerinde esas alınacak kıstasları belirlemek,

g) Fahri doktora unvanı verilmesini karara bağlamak,

ğ) Fakülte kurulunun aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlamak,

h) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

REKTÖR

Prof.Dr. Bahri ŞAHİN

 

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof.Dr. Yücel ŞAHİN   

Prof.Dr. İbrahim EMİROĞLU

Prof.Dr. A. Göksel AĞARGÜN

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI

Prof.Dr. Mustafa ARSLAN    

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Mehmet Engin DENİZ

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANI

Prof.Dr. Nurettin UMURKAN  

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. K. Nur BEKİROĞLU

 

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANI

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ                                 

 

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Tamer YILMAZ

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI

Prof. Dr. Mehmet AHLATCIOĞLU

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. DEKANI

Prof. Dr. Kenan AYDIN

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKAN 

Prof.Dr. V. Engin GÜLAL

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Ahmet DEMİR

 

KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ DEKANI

Prof.Dr. Osman SAĞDIÇ

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Mustafa SİVRİ       

 

MAKİNE FAKÜLTESİ DEKAN 

Prof.Dr. Ali Fuat GÜNERİ

 

MAKİNE FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ         

Prof.Dr. Çoşkun ÖZKAN

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKAN V.  

Prof.Dr Gülay ZORER GEDİK

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Can Şakir BİNAN

 

SANAT VE TASARIM  FAKÜLTESİ DEKANI

Prof.Dr. Turan SAĞER

 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ

 

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKAN V.

Prof.Dr. Sezgin BAKIRDERE

 

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof.Dr.Bayram Ali ERSOY

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

Prof.Dr. Ali Fuat ARICI

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜR V.

Prof.Dr. Eyup BAĞCI

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ

Dr. Öğrt. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI

 

MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ

Prof.Dr. Eyüp DEBİK

 

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR M.Y.O MÜDÜRÜ V.

Prof.Dr. Gülay ZORER GEDİK

 

RAPORTÖR

Genel Sekreter V.  Prof.Dr. Bayram Ali ERSOY

 

-