Senato

Senato

Senato, üniversitenin akademik konularda en üst karar organıdır. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve konservatuar müdürleri, her fakülteden fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile meslek yüksekokulları müdürlerinin kendi aralarından seçeceği en fazla üç müdürden oluşur. Genel sekreter oy hakkı olmaksızın senato toplantılarına katılır ve raportörlük yapar. Üniversite öğrenci temsilcisi oy hakkı olmaksızın akademik yükselme ve atama konuları dışındaki toplantılara katılabilir. Senato, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere, rektörün çağrısı üzerine toplanır.

 

Senatonun görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Üniversite konseyi bulunmayan üniversitelerde üniversitenin stratejik planını karara bağlamak,

b) Bu Kanun hükümlerine göre üniversitenin yönetmeliklerini çıkarmak,

c) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, araştırma enstitüsü ve konservatuar kurulması teklif edilmesine karar vermek,

ç) Üniversite bünyesinde meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi, bölüm, anabilim ve anasanat dalı ile bilim dalı ve sanat dalı kurulmasını karara bağlamak,

d) Üniversite bünyesindeki yükseköğretim birimlerinin öğretim programlarını karara bağlamak,

e) Üniversitenin akademik takvimini karara bağlamak,

f) Üniversitenin akademik yükseltmelerinde esas alınacak kıstasları belirlemek,

g) Fahri doktora unvanı verilmesini karara bağlamak,

ğ) Fakülte kurulunun aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlamak,

h) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

REKTÖR

Prof.Dr. Bahri ŞAHİN

 

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof.Dr. Yücel ŞAHİN   

Prof.Dr. Galip CANSEVER

Prof.Dr. A. Göksel AĞARGÜN

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI

Prof.Dr. Mustafa ARSLAN    

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Mehmet Engin DENİZ

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANI

Prof.Dr. Nurettin UMURKAN  

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Mustafa Hadi SARUL

 

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANI

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ                                 

 

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Nurten VARDAR

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI

Prof. Dr. Mehmet AHLATCIOĞLU

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Mehmet AHLATCIOĞLU

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. DEKAN V.

Prof. Dr. Kenan AYDIN

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Salih DURER

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKAN 

Prof.Dr. V. Engin GÜLAL

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU 

 

KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ DEKAN

Prof.Dr. Osman SAĞDIÇ

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Mustafa SİVRİ       

 

MAKİNE FAKÜLTESİ DEKAN V.

Prof.Dr. İsmail TEKE  

 

MAKİNE FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ         

Prof.Dr. Çoşkun ÖZKAN

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKAN V.  

Prof.Dr Gülay ZORER GEDİK

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Zekiye YENEN

 

SANAT VE TASARIM  FAKÜLTESİ DEKANI

Prof.Dr. Turan SAĞER

 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

Prof.Dr. Ali Fuat ARICI

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK

 

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜR V.

Prof.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK

 

MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR V.

Prof.Dr. Eyüp DEBİK

 

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR M.Y.O MÜDÜRÜ

Prof.Dr. M.Cengiz CAN

 

RAPORTÖR

Genel Sekreter V.  Doç.Dr. Yavuz ERİŞEN

 

-